Děkujeme za zprávu, budeme vás kontaktovat co nejdříve

Marketingové
služby

Průzkum trhu

Marketingové analýzy
a zpracování marketingových studií

Analýza konkurence
a tržních příležitostí

Identifikace tržních segmentů

Tvorba a navrhování
marketingových strategií

Výběr a řízení
distribučních cest

Určení orientace na trhu

Příprava podnikatelských
záměrů

Certifikace a registrace
produktů